Riksfoto 2017

Riksförbundet Svensk Fotografi håller sin årliga Riksfoto träff - RIFO 2017 - i Uddevalla 19-21 maj.
Här blir det också  Årets största utställning/tävling i Sverige och det börjar bli dax att lämna in Ditt bidrag !
Så titta igenom 2016 års bildskörd och du hittar säkert flera  foto, som är värda att visas för en större publik!
Har du några frågor, hör av dig.

Mer info och fullständiga regler hittar du på
              
http://www.rsf-fotoklubbar.org/rifosalong/allminfo.html

Sista datum för att skicka in DIGITALA foto är 31 jan.
(instruktion finns i länken ovan)
Påsiktsbilder (”papperskopior) skall dock lämnas till Tomas Nilsson SENAST  16/1 !

OBS!  
--- ALLA som skall deltaga betalar sin ANMÄLNINGSAVGIFT  på Måndagsträffen den 16/1----

// Tomas,
FFiM´s samordnare för inl RIFO 2017