Två nya i styrelsen

 

Klockan var 19.00 och det var måndagsträff, men inte vilken måndags som helst. Det var dax för Årsmöte !

- Välkomna. Min uppgift idag är I första hand att be om förslag till en mötes-ordföranden, inledde Rikard kvällen med att säga.
Förslag kom direkt att Ingemar Graneli, skulle svinga klubban under Årsmötet.

- Jag tackar för förtroendet, sa Ingemar och fattade klubban.
I rask takt tackade Sussi Bogren ja till att vara mötessekreterare, det valdes två justeringsmän, Kenneth Håkansson och Lars Truedsson, dessa blev också mötets rösträknare.

Att möte var behörigt utlöst, sa vi alla mötesdeltagare därefter, unisont JA till.
Verksamhetsberättelsen hade alla fått tillgång innan mötet, så den lades till handlingarna

 

 


Längst fram presiderar mötesordf Ingemar och sekr Sussi


Verksamhetsberättelsen lästes ingående av de närvarande

Så var det dax för styrelsens bokslut och Ingemar lämnade ordet till Wolfgang Gerlach, vår eminenta kassör.

Som vanligt gick Wolfgang pedagogiskt igenom föreningens räkenskaper. Han berättade hur summan av tillgångar och summan av eget kapital blev samma siffror.
- Det är minustecken framför här, men det innebär att det plus, fortsatte Wolfgang att berätta I sin bokslutsrapport.

Han berättade vilka inkomster föreningen har, där största delen är medlemsavgifterna. Intäktssidan 2016 kompletterades med inkomsten från vår internationella tävling (16:e Malmö) och några andra små intäkter.  Från detta ska sedan dras de utgifter föreningen har. Några av dessa är lokalhyra, el, stipendier och kostnader för 16:e Malmö.
Den största kostnaden under 2016 var för renovering och färdigställande av vår nya ljusa och fina lokal på Roskildevägen.

- Utan renovering av den nya lokalen hade vi haft ett litet överskott för 2016, istället för det budgeterade underskottet  på drygt 60 000, avslutade Wolfgang sin bokslutsrapport med att säga.

 

Revisorernas berättelse lästes upp av Kenneth Håkansson, en av våra två revisorer.
Då de inte hade något att klaga på, så ställdes frågan om styrelsen skulle beviljas ansvarsfrihet.
Med ett kärnfullt JA besvarades frågan !

 

Med sedvanlig finess och pedagogik, visade Wolfgang fram föreningens räkenskaper


Revisorerna var nöjda med styrelsens räkenskaper, förklarade revisor Håkansson

Oförändrade medlemsavgifter

En av de inkomna motionerna gällde inköp och finansiering av en ny kraftfullare och modernare projektor. Allt för att kunna göra visade foto på bästa rättvisa.
Jens svarade för styrelsens räkning att motionen avslås, då man med hjälp av en konsult fått hjälp att "uppdatera" befintlig projektor. Med en ny bättre bildkabel och en ny projektorduk, skänkt av Ulf Svensson, så kom årsmötet fram till att man skjuter fram inköpet av ny projektor.

Det hade kommit in förslag på att ha någon form av presentation av medlemmar I föreningen. Där var och en berättar I korta ordalag och visar vad man fotograferar. Styrelsen tar till sig förslaget och återkommer framöver.

Att söka sponsorer och leta bidrag, är en del av en förenings vardag. Rikard och Wolfgang går under våren en utbildning, I hur detta skall göras på bästa sätt.

- Nästa punkt är att fastställa medlemsavgift och mörkrumsavgift, fortsatte Ingemar med att säga.
Då styrelsen inte hade planer på någon höjning, så  beslutade årsmötet att ha oförändrade avgifter för medlemmarna.

 

Två nya i styrelsen

Därefter var det dax för val.

- Ja det är jag och Göran Heckler som är valberedningen, sa Robert de Maré, efter att ha fått ordet.

På valberedningens förslag så omvaldes Rikard som ordförande på ytterligare ett år.
Anne-Grethe, Sussi och Conny valdes som ledamöter I styrelsen på två år.
Kvar i styrelsen är Jens, Tomas och Wolfgang, som alla tre har ett år kvar på sitt mandat.
Som nya i styrelsen valdes Olga Närvall och Pelle Sjöberg, in som suppleanter på vardera ett år.

- Med dessa två nya, har valberedningen bemödat sig med att föryngra styrelsen, avslutade Robert skämtsamt med att säga.
Dock tänkte nog inte Robert på att avgående Erik Löfberg är I samma ålder som de nya. Några år äldre är dock Mikael Frej, som också avgick ur styrelsen.

Valberedning och revisorer stannar alla fyra kvar på sina poster.

De två nya suppleanterna - Pelle Sjöberg och Olga Närvall

Mer internationella kontakter

Under övriga frågor lade Christer Lindberg, fram ett förslag  om att försöka lyfta fram lite mer internationella kontakter samt utställningar.

- Bara ett litet tips till den nya styrelsen, då jag har möjlighet att knyta nya kontakter via bl.a Landskrona Fotofestival, berättade Christer.
Wolfgang inflikade att han hade blivit kontaktad av Lubeck Fotoklubb, för ev framtida samarbete.

Därpå reste sig Göran Heckler  och begärde ordet.
- Jag vill tacka styrelsen, dels för min egen del och, förmodar jag resten av möte också. Det har varit mycket mer aktivitet här I den nya lokalen och det är mycket positivt.
Rikard tackade för uppskattningen å styrelsens vägnar.

- Jag önskar också styrelse och förening all lycka I framtiden, avlutade Ingemar med att säga,
Med dessa ord  förklarade han årsmötet avslutat.

 

Stort tack till Mikael och Erik

Med ett stort tack och en liten present, avtackades Mikael och Erik, för deras gedigna styrelsearbete

Innan det var dax för sedvanligt fika, så tog Rikard till orda.
-  Jag vill att de två avgående ledamöterna, Mikael Frej och Erik Löfberg, kommer fram, fortsatte Rikard.
Som tack för ett gediget styrelsearbete,  överlämnade han till Erik och Mikael, var sin liten present.
- Det är en liten bokföringspost, som Wolfgang skulle ha sagt 🙂

När presenter och tacktal var avklarat, så ringlade kön ut till köket och fikan, sig strax lång…