Gatufoto i Köpenhamn på gång

Foto: Anne-Grethe Holt

Söndagen den 26 mars kl. 9.33 från Malmö C till Köpenhamn där vi sammanstrålar med KFAK.

Följ med FFiM till Köpenhamn och lär dig grunderna i gatufotografering under ledning av Anne-Grethe Holt!

Du kommer under dagen att få många tips om hur man kan gå tillväga och du kommer att få flera olika teman att jobba med.

Efter utförda uppdrag blir det social samvaro så sätt gärna av hela dagen till detta.

För gatufotografering krävs goda skor och enkel utrustning.

Anmäl dig genast till anne-grethe@ffim.se så kommer du få mer information innan resan.

VÄLKOMNA!