Levande bilder i april

Nu finns april månads bilder på temat "Levande" uppe för röstande på vår sida för vår månadstävling. 26 bilder finns det för våra medlemmar att rösta på, för den här månaden gör vi på det gamla, klassiska sättet att kora en vinnare. Medlemmarna väljer fem bilder och ger sin favorit 5 poäng, nästa bild 4 poäng etc ner till femte bilden som får 1 poäng. Dessa resultat skickar du som medlem till manadens-bild@ffim.se senast den 30 april (och du kan naturligtvis inte rösta på din egen bild).

Samtidigt öppnar vi inskicket till maj månads tävling, som är fritt från teman. Mailadress och deadline är den samma som för röstning i april månads tävling.