Lena, Nils-Erik och Wolfgang fick utmärkelser på RIFO 2017

Nils-Erik fick Nordiska Förbundet för Fotografi’s, högsta utmärkelse på årets RIFO

Monica Wennblom (NFFF), delar här ut hedertecknet till Nils-Erik. Detta var på RSF RIFO-möte i mai 2017.  Foto : Rune Larsson

 

Vid årets RIFO i Uddevalla så delades två förtjänsttecken ut. Ett av dessa fick Nils-Erik Jerlemar från FFiM. Han och Göran Zebühr tilldelades Nordiska Förbundet för Fotografi’s högsta utmärkelse, HonENFFF.
De får hedersteckenet, HonENFFF, för omfattande och långvarig administrativt arbete för amatör fotografering i de nordiska länderna.
Både Nils-Erik och Göran arbetar i styrelsen för RSF - Riksförbundet Svensk Fotografi. Nils-Erik som ordförande och Göran förbundssekreterare. Nils-Erik har dessutom tidigare varit ordförande i FFiM.
Se mer på NFFF´s hemsida http://www.nordic.photo/?p=2182

"Hederstecken HonENFFF – Honorary Excellence Nordiska Förbundet för Fotografi
Hederstecknet kan, efter ansökan till NFFFs förbundsstyrelse, tilldelas fotograf, medlem i något av de Nordiska landsförbunden RSF, SDF, NSFF och SKsL, som under lång tid utfört mycket förtjänstfulla insatser för fotografins utveckling i Norden.
Ansökan kan göras av fotoklubb eller landsförbund.
NFFFs styrelse kan även utse kandidat utan föregående ansökan.
Styrelsens beslut skall vara enhälligt.
Sökanden erhåller kavajmärke samt NFFF Guldmedalj utan kostnad.
Hederstecknet utdelas företrädesvis vid respektive landsförbunds Årsstämma/Generalförsamling."


Det delades ut fler utmärkelser till FFiM-medlemmar under RIFO-dagarna 

Lena Malmström tilldelades  A.RSF - Artist Riksförbundet Svensk Fotografi 
och Nils-Erik Jerlemar tilldelades  E.RSF/b - Excellence Riksförbundet Svensk Fotografi - Brons
Vill du läsa mer om vilka utmärkelser som Riksförbundet delar ut ? Klicka  >>>www.rsf-fotoklubbar.orgAktuellt/rsf_utm.html


För sin lyckade kollektion - Gymnastik - fick Wolfgang diplom. Foto: Rikard Persson

Ett silver och ett diplom

Det delades ut både diplom och silver-medalj till FFiM medlemmar, under årets RIFO.

Till Grupp B, Kollektion digitalbild, hade 244 kollektioner anmälts, med sammanslagt 889 bilder.
En kollektion av alla dessa var Wolfgang Gerlach, vår kassör i FFiM, fotografen bakom. Han tilldelades ett diplom för sin kollektion "Gymnastik"

I Grupp C - Enstaka påsiktsbild, hade 176 fotografer, lämnat in 661 bilder.
Nils-Erik Jerlemar fick i denna grupp en Silvermedalj, för sin bild Mine Worker No 6

Vill du se vem alla de var som fick medaljer och diplom, klicka på nedanstående länk
www.rsf-fotoklubbar.org/resultat/resultat2017.html