Månadens bilder för juni

Nu finns den första av tre sommarmånaders tävlingsbilder på vår Månadens bild-sida. I juni tävlar 23 fotografers bilder mot varandra. Vår jury kommer att få gott om tid på sig under sommaren eftersom det kommer att dröja fram till vår första träff för hösten till avslöjandet vilka bild som är deras favoriter. Samma sak kommer att gälla för juli månads tävling, som kommer att presenteras på samma kväll.

  

En önskan från tävlingsansvarige angående juli månads tävling: det vore väldigt tacksamt ifall de som tänker deltaga i den tävlingen att de skickar in sitt bidrag innan den 23 juni, då en lång utlandsresa inleds då. Det finns naturligtvis WiFi på destinationen, men det vore bra i fall bidragen i så hög utsträckning som möjligt har kommit in redan innan resan sker!

Tack på förhand!