Månadens bilder för augusti

Nu finns månadens bilder för augusti månad på vår hemsida. 25 fotografer skickade in sina bilder och det finns många olika typer av stilar, motiv och bildbehandling bland bidragen. Det kommer inte att bli lätt för vår jurygrupp att välja ut tio favoriter! Resultatet kommer som vanligt att presenteras vid påföljande månads (i det här fallet september) första måndagsträff då vinnaren som vanligt får sin bild upptryckt i stor förstoring och äran att ha sin bild i Christers rum fram till nästa månads vinnares bild ska upp.