September månads bilder

September månads bilder finns nu upplagda på vår hemsida för vår jury (och alla andra nyfikna också) att titta på. 25 fotografer har med bidrag denna gång och resultatet kommer att presenteras på måndagsträffen den 9 oktober.

Det är också dags att börja skicka in bilder till vår oktobertävling. Den här månaden är det tänkt att vi ska ha ett tema i åtanke när vi skickar in bilder. Temat för oktober är "Hård". Hur deltagarna tolkar detta ord är helt och hållet upp till dem själva, så det kommer att bli mycket intressant att se bidragen som kommer in!

Resultatet i augusti månads tävling kommer att presenteras på nästa måndagsträff den 11 september.