Blixtverkstad 30 okt -17

Med tre olik färgade filter på 3 blixtar, som står en bit i från varandra - får man tre olik färgade skuggor

Denna träff i Blixt-verkstán så provade vi på att ta ett enkelt porträtt.
Vi använde den vita väggen och "studsade" blixt-ljuset via den till modellen. För att lätta upp "skugg-sidan" använde vi ett vanligt vitt A4-ark.

Vi började med att ta en bild med kortaste synktid, ISO 200 och en bländare som tillsammans gav en HELT SVART bild !

Med denna bländare, slutartid och ISO inställning, så ställde vi  manuellt in blixten, så att den matchade inställt bländarvärde.

Detta gav en rätt exponerad bild på modellen OCH en nästan helt svart bakgrund. I och med att vi "studsade" blixt-ljuset i den vita väggen, fick vi ett mycket mjukt och fint ljus. Då "skuggsidan" i vissa fall blev lite väl mörk, så använde vi ett vanligt vitt pappersark som reflektor. Detta ark fick modellen själv hålla, bara en 2-3 dm från huvudet.

Vi "lekte" också med olika färgade filter på blixtarna. Vi placerade "top-modellen" Uffe en halvmeter från väggen och tre blixtar med ca 30-40 cm avstånd från varandra, i 45 graders vinkel mot Uffe. Resultatet blev att han fick tre olik färgade skuggor.

Nästa gång så skall vi prova på att fotografera OCH LJUSSÄTTA stilleben, produktfoto och lite makro bilder.

Vi ses MÅNDAGEN 27 / 11 kl 19.00 - Glöm inte DIN kamera OCH BLIXT

// Conny


Deltagarnas foto

Som vi alltid gör i Blixt-Versta´n -
ALLA plåtar med sin egen kamera OCH blixt.
Här under hittar du de deltagandes egna bilder. En DIREKT ut ur kameran och en som de redigerat.


Bilden DIREKT ut ur kameran, som jpg-fil

Den färdig redigerade bilden

 

Lars Truedssons bilder

4288 Längst till höger

WB auto, blixt i vägg, ej reflektor till höger.

Ljusat skuggor + 3%, mörkat högdager -15%, ökat mellantonskontrast + 5%

Oskarp mask: mängd 84%, radie ,5 px, Tröskelvärde 4

Kommentar: vitbalans ok.

4295 Längst till höger

WB blixt, blixt i vägg, reflektor till höger.

Ljusat skuggor + 15 %, mörkat högdager -10%, ökat mellantonskontrast + 5%

Minskat färgmättnad röd -5

Klonat bort ljusstrimma t h 

Oskarp mask: mängd 84%, radie ,5 px, Tröskelvärde 4

Kommentar: <ej nöjd med färgtonen.

4303 Längst till höger

WB blixt, blixt i vägg, reflektor till höger.

Nivåer vit 225

Intensitet +7

Klonat bort ljusstrimma t h 

Oskarp mask: mängd 84%, radie ,5 px, Tröskelvärde 4

Tommy Cronholms bild

I redigeringen av den högra bilden har Tommy gjort följande:

Högdagrar  minskat med 12 (skala 1-100)
Mellantoner med 12
Mättnad med -12
Skärpa auto

Ulf Svenssons bild

I redigeringen av den högra bilden har Uffe gjort följande:

Skuggor + 92
Vita + 60
Högdager + 45
Exponering +0,40
Kontrasat -5
Klarhet + 30

Bengt Karlssons bild