Månadens bilder för mars

Månadens Bild-tävlingens Mars-omgång, består av bilder från 31 fotografer.

Vi fortsätter med vår inriktning på teman utifrån våra olika fotogrupper och i mars månad är det gatufotogruppen som fått vara "inspiration" för valet av "GATUFOTO" som tema. Resultatet kommer att presenteras på första måndagsträffen i april.

Samtidigt kan det nämnas att "ARKITEKTUR" är temat för april månad och inlämning till denna tävling är nu igång, med deadline sista mars.