Maj månads bilder

Nu finns maj månads 34 bilder (är det måhända rekord?) på temat NÄRBILD upplagda på vår Månadens bild-sida.

Samtidigt har vi öppnat upp för att skicka in till juni månads tävling som är på temat VATTEN. Resultatet i maj månads tävling kommer att redovisas på terminens sista träff den 4 juni.