Höstens Bild-Diskusioner

Så här har vi tänkt oss höstens upplägg i Bilddiskussionsgruppen. Vi träffas tre gånger och har lite olika tema vi diskuterar runt.

Träff nr 1 -- Berätta med bild
Torsdag 18 oktober kl 19.oo i lokalen

Träff nr 2 --  Prata bild
Torsdag 15 november kl 19.oo i lokalen

Träff nr 3 -- Experimentera med olika genrer
Torsdag 6 december kl 19.oo i lokalen

Här ser du bara rubrikerna för varje träff, vill du ha hela programmet med lite utförligare beskrivet om vad vi ska göra, kontakta Uffe !

Välkomna till givande höst
Mvh
Ulf Svensson och Marie Barge
Bild Disku