September månads bilder

September månads bilder var nog den knepigaste utmaningen för våra medlemmar, för vi är alla så vana vid att vara bakom kameran att det för många av oss var knepigt att vara motivet istället. Likväl var det 26 deltagare som antog utmaningen och skickade in en bild. Nu är det dags för vår utomstående bedömare att säga sitt och så får vi se resultatet på måndagsträffen den 10 oktober.

Du kan se alla bilderna under fliken  >Månadens Bild >Denna Månadens Bild

Resultatet av augusti månads utmaning, på temat "Barn" presenteras på måndagsträffen den 10 september.