1_kenneth

1_kenneth

1 — Foto: Kenneth Håkanssson
Här kommer min bild som jag har tolkat från den erhållna bilden.
En dam som försöker klättra lite bakvänt i karriärstegen. Det blir lättare och går fortare om stegen och personen är vända på rätt håll. Hon behöver någon som ”krattar manegen”