Bild-Disku gruppen 190221

Den 21 februari startade vi med att diskutera Öppna och Slutna bilder. Det var varje deltagares tolkning av vad sina bilder, vad som är öppna eller slutna.
Alla skickade 1st bild på öppna och 1st på slutna bilder till Marie Barge. Du kan se dem här under.

Vad som är Öppna resp Slutna bilder, den skalan kan vara mycket glidande men här nedan är lite tankar kring det.

Öppna bilder
De går att tolka på flera sätt och aktiverar betraktarens tankar och väcker frågor.
Bilderna tolkas som att ha blivit fotograferade Amatörmässigt, saknar en renhet som många tycker att en bra bild skall ha.
Bilden växer när man har tid att betrakta den en längre tid.

Slutna bilder
De är gjorda för att leda till en förutbestämd tanke eller känsla och ger svar direkt.
Upplevs ofta vara tagna av yrkesfotografer handlar om att övertyga betraktaren.
Kommer bäst till sin rätt när betraktaren har ont om tid och där bilden skall fånga uppmärksamhet direkt.

Läs mer i "gröna rutan" här till höger

Det blev en livlig och djup betraktelse om vad som är Öppen resp Sluten Bild,  innan vi tog lite fika-paus.

Efter fikat så fortsatte vi med att  prata om FFIM månadens bild "Familj".
Alla med sej en anteckning om där de hade skrivit ned vilka 2st bilder som resp deltagare tolkar ” Familj ”.
De flesta drogs till bild nr 5, då denna kändes lite mer öppen än de andra bilderna.

Anteckningen skulle också ha med ett: Punctum i de två bilderna som du fäster dig för.

Punctum, något i bilden attackerar dig, det kan handla om en liten detalj i bilden.
Ett Punctum i bilden lämnar inte dig ifred när du har upptäckt den.
Punctum går att hänföra exakt i bilden som en liten del av upplevelsen av hela bilden.

Vi är nu 5st som hjälps åt i Bild-Disku gruppen. det är förutom jag själv, Christer , Marie , Sven och Robert.
Gruppen är maxad just nu. Vi kan inte vara fler under bildvisning och diskusion, för då tar inte kvällen slut.... 🙂
Men är där någon som är intresserad av Bilddiskusion, så är de hjärligt välkomna ned OCH lyssna.

Vi ses igen 21/ kl 18.30

Ulf Svensson

Hela Vårens Program hittar du här
>>Bilddiskussion_Program_Varen-2019.PDF <<<

Man kan ibland slitas mellan det självklara och det mystiska i fotograferandet. Å ena sidan finns verkligen bilder som är okomplicerade i sitt tilltal. Bilder som är lätta att läsa och förstå. Bilder som kallas för ”slutna bilder”, alltså att de inte har några större tolkningsmöjligheter. Du fattar direkt vad fotografen vill visa dig.

Å andra sidan kan det kännas som en stark dragning mot så kallade ”öppna bilder” som inte är helt självklara. Det är alltså inte så lätt att tolka vad som händer i bilden eller vad fotografen verkligen menar eller vill visa betraktaren.

Båda biltyperna har sina för- och nackdelar. Slutna bilder kan bli för banala, lättsmälta och inte sällan är det bilder som man snabbt glömmer bort. Öppna bilder kan bli för otydliga och lämna betraktaren med en frustrerande känsla av att inte förstå bilden eller att den känns innehållslös.

Finns det då någon gyllene medelväg? Förmodligen inte.

Öppna bilder: Med öppna bilder menar man bilder där det inte är lika tydligt vad budskapet egentligen är. Här finns mer frihet för fria och olika tolkningar. Som betraktare får man fundera över vad bilder säger, och olika personer kommer förmodligen tolka bilden på flera olika sätt. En öppen bild har ofta längre livslängd än en sluten bild.

Slutna bilder: Med slutna bilder menar man bilder där det är väldigt uppenbart och tydligt vilket budskap fotografen vill förmedla. Tänk dig bilden på glassbaren som föreställer en söt tjej som ser glad ut medan hon äter en läcker glass. Det är inte så svårt att förstå vad budskapet i den bilden är!

Öppna bilder ”Spegelbilder ”  -  Slutna bilder ” Fönster bilder”

När det gäller formvärdet i en bild kan man tala om att fotografen kan vara en spegel eller ett fönster i bildens skapande.

Spegelbilder = Öppna bilder
Fotografen som är en spegel lägger in sina personliga tankar och reflektioner i sina bilder och förmedlar dem på ett subjektivt sätt.

Fönster Bilder = Slutna bilder
Fotografen som är ett fönster förhåller sig på ett objektivt sätt till sitt motiv och försöker fånga det så verklighetstroget som möjligt, utan att lägga några personliga avtryck eller spår i bilden.

Gå in på nedan adress väldigt läsvärt och enkelt.
http://www.fotoinspiration.se/fotoinspiration/extern/att-lasa-bild.htm