Kvinnliga fotografer i Malmö 1860–1920

Stadsarkivet i Malmö har en ny utställning på gång om kvinnliga fotopionjärer i Malmö. Utställningen pågår till 8 augusti.

Vernissagen är den 8 mars och i samband med utställningen har de ett föredrag med arkivarie Anette Sarnäs den 12 mars 18.30 i Stadsarkivets lokaler på Bergsgatan 20. Från hemsidan:

"I anknytning till stadsarkivets utställning om kvinnliga fotografer i Malmö håller arkivarie Anette Sarnäs ett föredrag den 12 mars som presenterar dessa fotografpionjärer.

Vilka var de, vad hade de för bakgrund och hur arbetade de i sitt yrke? Var fanns deras ateljéer? Vilka spår har de lämnat i arkiven?

Varmt välkomna!"

Läs mer på Stadsarkivets hemsida: