Vill du till Berlin med FFiM?

Vill du till Berlin med FFiM?