Bilddisku träff 21 mars

Bilddisku träff 21 mars

Kvällens träff hade vi till uppgift att prata om Innehållsvärde och Formvärde

Robert och Christer hade föredrag innan på vad de anser Värde och Form har för betydelse i betraktning av bilder.

Robert beskrev de olika fotovärdena mycket pedagogiskt och Christer gick på djupet med ämnena.

Sedan visade vi upp våra bilder och diskuterade vad som var Innehållsvärde och Formvärde.

Det blev många fantastiska bilder som vi tittade på från oss själva fotograferat.

Vi har också tittat på Månadens bild FFIM Järnväg, vi har skrivit upp vilken bild som vi tror att Järnvägsbedömarna skall sätta som högst rankad.

 

Värdet är i grund och botten Subjektiv

Tre sätt att ge bilder värde

Innehållsvärde ” Bildens motiv”

Det värde motivet har för betraktaren i verklighet.

Alltså oavsett det fångas på bild eller inte.

När du ställer dig själv frågor som har med motivet att göra.

 

Formvärde ” Fotografens arbete”

Det värde som fotografen

Genom kunskap och känsla tillför vid ”översättning ” från verklighet till fotografi.

Du ser fotografens arbete mer än motivet

 

Tredje Budskapet ”Din egen upplevelse av bilden”

Budskapsvärde

Värdet av det budskap som betraktaren läser in i den färdiga bilden som helhet.

När en bild får dig att uppfyllas av tankar eller känslor som är mer än direkta reflektioner över bildens innehåll och form är det du som har fyllt den med ett budskap.

Budskap behöver inte kunna uttryckas i ord, det kan också vara att du försätts i en viss sinnesstämning.

Så en bild kan ha högt innehålls - och formvärde och ändå falla platt i sitt budskap.

 

Innehållsvärde och Formvärde från boken "Konsten att ta vinnande bilder" av Göran Segeholm.

Bildisku
Ulf Svensson

Kalle West innehållsvärde
Ingemar Ljungdahl Inehållsvärde
Christer Lindberg Formvärde
Kjell Åke Johansson  Formvärde
Sven Karlander Formvärde
Marie Barge Formvärde
Ulf Svensson Formvärde
Ingrid Nilsson Innehållsvärde
Kalle West innehållsvärde