Juli månads bilder

Med någon dags fördröjning finns nu de 24 bilderna för juli månads tävling på temat "Hantverk"upplagda på sidan för vår månadstävling. Eftersom vi har paus i våra aktiviteter just nu finns även juni månads bilder kvar där fram till augusti månads början. Vi har dessutom öppnat inlämningen för augusti månads tävling där vi efter konsultation i styrelsen som redan meddelats bytt temat från Blixt/Ljus (dvs tanken var att vi skulle träna på att ljussätta våra bilder) till ett mer sommaranpassat tema: "Sommar i småbåtshamn", då detta anknyter till vårt övergripande sommartema "Vid Öresund". Deadline för denna tävling är 31 juli.