tokyo-02-robert

tokyo-02-robert

foto: Robert de Maré