tokyo-03-robert

tokyo-03-robert

foto: Robert de Maré