tokyo-04-robert

tokyo-04-robert

foto: Robert de Maré