Landskapsgruppen 200122

I onsdags den 22 januari träffades Landskapsgruppen för att redovisa "kaotiska" bilder.
Foto som  vi t ex kan uppfatta undervegetationen  i skogen.

Dessa motiv kan vara svårt att visuella och komponera vid första ögonkastet.
Men beskärningen i kamerans sökare hjälper oss faktiskt att renodla ett motiv.
Dock var ju tolkningen fri och det såg vi också på de visade bilderna.

Tanken med denna uppgift var ju att hitta en lösning, på ett till synes svårt tema / motiv.
15 medlemmar slöt upp till mötet och 11 av dessa hade bilder med sig för att visa. Det var kul att se att alla har ansträngt sig!

När vi hade tittat på och diskuterat dessa och kvällens tema, så var alla genast "på hugget". Ett nytt tema för nästa möte började de närvarande medlemmarna genast att diskutera. Givetvis så kom det upp förslag och temat för nästa träff blir motsatsen till kvällens!
Nämligen "Symmetri" - alltså symmetri i naturen.
Detta ska då redovisas nästa gång vi träffas, genom att som vanligt medtaga bilderna på en USB-sticka.

Nästa träff blir vecka 8 på måndag den 17 februari kl 18.00
Hoppas att det är ett bra datum!

Med bästa fotohälsningar
Wolfgang

KAOS var temat när Landskapsgruppen träffades på sin första vårträff.
foto: Frida Lorén