Extra medlemsmöte på en måndag

Rikard hälsar välkommen till extra medlemsmötet.
Kassör Wolfgang har koll på medlemslistan inför eventuell omröstning.

Det var ett lite annorlunda tillfälle till en måndagsträff den 24 februari, för den här gången skulle stadgeändringar tas upp till diskussion. Ordförande Rikard hälsade de närvarande välkomna med att säga hur glad han var att så många hade dykt upp, trots att det som sagt var ett lite annorlunda program som vankades.

Innan stadgediskussionerna började kunde vår utställningskommitté Anne-Grethe och Conny berätta att urvalet till vår kommande utställning i Trelleborg nu är gjort. Det är 28 medlemmar som skickade in bidrag och alla kommer att få varsin bild med på temat "Skogens magi". Mer information kommer att gå ut till deltagande fotografer lite längre fram.

Därefter gick han tillsammans med de närvarande igenom punkt efter punkt i de stadgar som nu råder som styrelsen genom hans och Jens Svare-Olsens arbete vill göra lite modernare och anpassade för en förening som siktar framåt, trots att den alldeles nyligen fyllt 84 år. Det var en konstruktiv diskussion om olika paragrafer i det föreslagna styrdokumentet och efter ett antal klargöranden och anpassningar efter medlemmars synpunkter kunde de närvarande med ett klart och tydligt "JA!" godkänna det stadgeförslag som styrelsen tagit fram. Detta är dock bara första gången det ska röstas om godkännande av det nya programmet. I enlighet med nuvarande stadgar ska ett ordinarie årsmöte också godkänna förslaget innan det kan göras till det officiella styrdokumentet för Fotografiska Föreningen i Malmö. Därför kommer detta förslag till stadgar vara ett av de dokument som kommer att skickas ut till medlemmarna inför årsmötet den 23 mars.

 

Anne-Grethe ställer kluriga bildrebusfrågor.
Leif, Karin och Göran grunnar på bildrebusens knepiga frågor.

När närvarande medlemmar sagt ja till stadgeförslaget var det dags att faktiskt titta på några bilder, den här gången i form av en bildrebus med illustrationer från Malmö stad. Wolfgang och Anne-Grethe hade tillsammans satt ihop 15 stycken bilder på temat "Lär känna ditt Malmö" och det var riktigt knepiga bilder som inte var helt lätta att identifiera. I slutänden visade det sig att trots att det fanns en utslagfråga med en bild från Malmö Fritid var det en delad seger i tävlingen. Både Göran Heckler och Ingemar Mårtensson hade tio rätt (plus utslagsfrågan) så de fick dela på segern och båda fick ett exemplar av Riksförbundets årsbok som pris.

Line och Conny väljer från fikabordet.
Medan andra fikar rättar Anne-Grethe och Wolfgang bildrebusen, medan Rikard dokumenterar.
Wolfgang startar upp sitt bildspel från 2019 års styrelseresa.

Efter fikat och prisutdelning var det dags för den sista punkten på kvällens program: redovisning av bilder från styrelseresan till Ronneby i oktober 2019. FFiM har under många år haft traditionen att förtroendevalda (dvs styrelsen, nuvarande och nyligen avgångna, revisorer och valberedare) ger sig iväg och övernattar någonstans på ett vandrarhem inom rimligt avstånd från Malmö. Detta är en tradition som vi i styrelsen tycker är mycket bra, för den innebär att vi kan umgås under lite andra former än vi annars gör i föreningens regi. Rikard använde begreppet "att bli sams igen" och det är kanske sant...men saken är den att vi sällan är oense. Däremot stärker dessa resor samhörigheten oss emellan och det gör föreningen starkare. Dessutom händer det också att vi tar en och annan okej bild under resans gång, vilket Wolfgangs sammanställning av 8 av de 14 resenärernas bilder visade.

Text: Tomas Nilsson
Foton: Jens Svare-Olsen