Årsmötet uppskjutet!

På grund av smittorisker i samband med att större grupper träffas har styrelsen idag beslutat att skjuta upp årets ordinarie årsmöte som skulle ha hållits den 23 mars tills dess att smittoläget har blivit mindre farligt. Tills dess att ett ordinarie årsmöte med val av funktionärer kan hållas kommer nuvarande styrelse att sitta kvar och jobba för att så mycket som möjligt av vår vårtermin ska kunna genomföras.

Mer information om föreningens kommande aktiviteter och huruvida de äger rum eller inte kommer att läggas upp på hemsidan, skickas ut i medlemsutskick och på vår Facebook-sida efter ett styrelsemöte som kommer att äga rum måndagen den 23 mars.

Promenader i friska luften är ingen dum ide...men håll avståndet (som de här inte gör...men bilden togs före rådet om 2 meters avstånd från andra människor).