Landskaps-gruppen – Utflykt till Falsterbo 29/8

Landskapsgruppen träffas på den stora parkeringsplatsen vid
Falsterbo Strandbad kl 10.00 lördag den 29 augusti 2020.

Om man inte kör med egen bil så går Regionsbuss 100 dit som har Falsterbo Strandbad som änd-hållplats. Om man tycker att det är lämplig att ta den, så går den 08.52 från Malmö C.
Och så är vi friska och håller avstånd!
Vi tar med egen fika!
Hälsningar Wolfgang