Årsmöte – aningen försenat

Mycket har blivit annorlunda på grund av den rådande Corona-pandemin. Evenemang har blivit inställda och andra blivit framflyttade.
Vårt Årsmöte tillhör den sistnämnda kategorin.

Men måndagen den 21 september, så var det trots allt dax. I förhyrd lokal på Kockums Fritid, där vi kunde erbjuda sittplatser med Corona-avstånd. Dessutom så sände vi hela Årsmötet live via Youtube.

Niklas och Conny försöker få ordning på alla sladdar och kameror, så att de som inte kunde närvara, trots allt fick se Årsmötet.
foto: Rikard Persson

Nästan 40 st medlemmar hade anmält sig och som följaktligen tog plats i lokalen. Ganska exakt kl 19.00 tog Rikard och hälsade alla välkomna. Men det var inte många meningar, förutom att välkomna alla, som han hann med innan det var dax för själva årsmötet. Första punkt, val av mötesordförande,  klarades snabbt av och Robert de Maré, som enhälligt valdes tog plats vid podiet.

Roberts första punkt var att få mötet att välja kvällens sekreterare. Endast ett namn flög genom luften och det var Sussi Bogren. Hon valdes med stort bifall.  Sussi satte sig vid Robert sida och startade upp sin laptop och började genast att föra kvällens protokoll.

Sussi valdes till kvällens “Ulla-Bella” och antecknade vant allt som sades och allt som mötesordförande Robert klubbade.
foto: Rikard

Dagordningen följdes och de olika punkterna klubbades igenom utan problem.

En av de viktigare punkterna var vår kassör Wolfgangs redogörelse av föreningens finanser. Vilket han på sedvanligt pedagogiskt och roligt gjorde så att alla fattade. Utom förstås det där med att minus är plus och ibland är tvärt om !! 🙂
Men Wolfgang har koll och fast det blivit lite mindre inkomster i budgeten för 2020 och att vår lokalhyra kostar pengar, trots att vi inte har kunnat använda den under vårens Corona-uppehåll. Så har vår förening sina finanser under kontroll. Så någon höjning tyckte inte heller Wolfgang, var nödvändig.
– Vi har besparingar för sådana här saker, berättade han tryggt.

Allt är skött enligt god redovisningssed, berättade revisor Kenneth Håkansson
foto: Rikard

Några invändningar mot kassörens och resten av styrelsens arbete, hade inte heller våra revisorer.
– Vi har gått igenom föreningens räkenskaper och protokoll , berättade revisor Kenneth Håkansson. Jag och vår andra revisor Ingemar Granelli, har funnit att det är gjort enligt god redovisnings sed.

På sitt vanliga pedagogiska och roliga sätt presenterade kassör Wolfgang, förenings räkenskaper.  foto: Rikard
foto: Rikard

Efter att Robert hade klubbat mötets godkännande av föreningens räkenskaper och beviljat styrelsen ansvarsfrihet, var det valberedningens tur att träda fram.

Då Rikard avböjt omval, så var det en ny ordförande som skulle “vaskas” fram. Niklas och Robert hade som förslag att Helga Kringleh, skulle ta steget upp från ordinarie ledamot till att bli föreningens ordförande. Ett populärt val, som klubbades efter ett rungande JAA, från närvarnade medlemmar.
Det var också dax för val av ordinarie ledamöterna på två år. Det blev omval för, Jens, Tomas och Wolfgang.

Niklas och Robert Gustavsson i valberedningen, hade plockat fram nya namn till styrelsen. foto: Rikard

Då också Sussi hade avböjt omval, så gick Niklas Svensson från valberedningen in som ordinarie ledamot, fram till årsmötet 2021. Lena Boström fick också ett klart ja, när hon valdes in som suppleant.
Kenneth Håkansson och Ingemar Granelli kvarstår som revisorer.
Helt ny valberedning valdes också, då Robert Gustavsson avböjt omval och Niklas tog ju steget “upp” i styrelsen. Sussi Bogren övertalades att tillsammans Conny Magnusson bilda den nya valberedningen.

Efter att ha avhandlat kvarvarande punkter, som gick som på räls, så tackade Robert för förtroendet att fått leda årsmötet och förklarade detsamma avslutat.

Vår nya ordförande – Helga Kringleh
fr vänster Anne-Grethe, Lena Boström, Helga Kringleh, Jens Svare-Olsen, Olga Närvall, Tomas Nilsson, Niklas Svensson, Pelle Sjöberg samt Wolfgang Gerlach
Efter fem år som ordförande, är man värd en påse gott och lite annat.
foto: Tomas Nilsson

God sed kräver med nya i styrelsen innebär det ju att de gamla skall avtackas. Så blev också fallet.
Rikard Persson avtackades efter sina fem år som föreningens ordförande. Med en flaska gott och ett presentkort i handen, avtackade den nya ordförande den gamla OCH vi andra i lokalen visade vår uppskattning med en rungande applåd för Rikard.

Nästan lika länge har Sussi Bogren, skött sekreterare rollen i vår föreningen. Som tack för all välskrivna protokoll och annt styrelsarbet, fick även hon mottaga en flaska gott och ett presentkort av Helga. Samt givetvis en rungande applåd från oss alla andra närvarande.

Sussi avtackades för sitt styrelsearbete, men hon jobbar vidare i föreningen med bl.a Porträttgruppen.
foto: Tomas Nilsson

För dig som missade eller av annan orsak inte kunde närvara på Kockums Fritid, så finns det fortfarande chans att “deltaga”. Vi har skickat ut ett en länk till alla medlemmar, till vår inspelning av årsmötet.


Text: Conny