Bilddiskussions-gruppen

Bilddiskussiongruppen hade sitt första höstmöte den 17 september.
Då definierade fyra återkommande programpunkter, som alla går ut på att vi skall öva vår förmåga att se och bedöma fotografiska bilder.
Vi skall träffas den sista torsdagen i varje månad (utom december) fram till slutet av maj 2021.

Diskussion om en bild ur boken Tala om bilder! av Bo Bergström och Stefan Ohlsson.
Våra egna analyser jämförs med vad de två professionella bild-arbetarna kommer fram till.

Till varje möte skall vi ta en bild i en känd fotografs anda.
Vi skall också välja vår favorit bland bidragen till Månadens Bild och motivera vårt val.
Vi turas om att hålla ett kort föredrag på 10-15 min (t.ex. en presentation av en fotograf).

För några år sedan hade Uffe en kort presentation – Nu så turas vi om!

Nästa möte blir den 29 oktober kl. 18.00
Frågor om programmet skickas till Bilddisku@ffim.se.
Sven Karlander, sammankallande