Omval och Nyval – men inga större förändringar

…och insläppta blev vi klockan 19
Wolfgang ledsagade oss alla genom de olika posterna i Resultatrapport och Balansräkningar

Även detta året blev det inget Årsmöte nere i vår fina lokal. Den där Coronan har ju inte släppt taget om vår verklighet ännu.
Men till skillnad från förra året då vi fick flytta fram allt till hösten, så kunde vi i år hålla vårt Årsmöte i rätt tid.
Detta dock som en digital variant. Med hjälp av Kompetens Center i Malmö, avhölls mötet med drygt 30 medlemmar “närvarande”.

Vi fick en kort introduktion av Mattias från KC, om hur det hela fungerade och hur röstning etc skulle gå till.
Därefter så hälsade Helga alla välkomna och förklarade Årsmötet öppnat.
Punkt efter punkt gicks igenom och klubbades.
Wolfgang redogjorde på sedvanligt pedagogiskt vis om föreningens räkenskaper. Dessa var ju förda på Wolfgangs föredömliga sätt, så det var enkelt för stämman att godkänna.

Revisorerna var också nöjda med med både räkenskaper och hur föreningens skötts under året.
Så deras förslag om att ge styrelsen ansvarsfrihet klubbades också.

Pelle valdes till mötessekreterare och Helga fick uppdraget att leda Årsmötet
Några av de strax över 30 medlemmarna som kopplat upp sej. Konstigt nog hade inte alla i en fotoklubb – en kamera, eller… 🙂
Enda lilla problemet var att vi fick rundgång på ljudet, under kort stund. Men det löste KC killarna genom att vi alla stängde ner våra kameror under någon minut.

Det blev några förändringar i styrelsen, då Pelle hade meddelat valberedningen om att han inte ställde upp till omval. Så i hans ställe valdes Jonas Björk in som ledamot på 2 år.
Lena Boström, som ju varit suppleant valdes också in på 2 år. Fast nu som ledamot, då Anne-Grethe valt att trappa ner i styrelsen.
Anne-Grethe blir dock kvar i styrelsen minst ett år till, då hon tog Lenas plats som suppleant.

Även våra revisorer, Kenneth Håkansson, Ingemar Granneli, Ingemar Mårtensson, klubbades för omval för ytterligare en mandat-period.

Styrelsen för 2021

Helga Kringleh Ordförande
Jens Svare Olsen  Vice ordförande
Wolfgang Gerlach Kassör
Lena Boström Sekreterare
Jonas Björk Programansvarig
Tomas Nilsson Mörkrumsansvarig
Niklas Svensson Webmaster

Anne-Grethe Holt Informations- och marknadskommunikatör samt
utställningsansvarig 
Olga Närvall Programansvarig

Eftersom där inte var varken motioner eller förslag från styrelsen, så kunde Helga avsluta Årsmötet för 2021 och tacka alla.
Men innan hon släppte oss till fika, så hade hon en viktig punkt kvar.
Som ju var Avtackningen av Pelle. Med några väl valda ord framförde hon styrelsens och föreningens tack, för den tid som han varit med i styrelsen.

OCH med detta var Årsmötes förhandlingar över OCH vi hade haft föreningens första Digitala Årsmöte.
Nu hoppas vi alla att restriktioner och allt annat ska lättas, så vi kan återuppta våra träffar nere vår lokal.

Vi har ju ett Jubileum att fira i år!
I februari 1936 så bildades ju Malmö Fotoklubb
85 år senare så har vi hunnit med att byta namn på föreningen, averkat en ett antal olika föreningslokaler, haft en massa utställningar och tävlingar samt en massa annat.
Detta jobbar Jubileumskommittén på med och har du något som du skulle vilja berätta om eller på annat sätt bidraga – TAG KONTAKT med någon av de fem i kommittén.
Anne-Grethe Holt, Sussi Bogren, Wolfgang Gerlach, Christer Lindberg, Conny Magnusson.

Pelle avtackades för sitt engagemang i föreningen och Helga överlämnade lite gott att dricka och en present

Text och avfotograferingarna av bildskärmen: Conny

Jubileums-Utställningen

Alla som ville fick skicka in sina 3 bästa foto på vårt jubileumstema – Skånska  Kustpärlor – miljöer, möten, människor
Tanken var att bildspelet skall premiärvisas på Årsmötet 2021.
Nu blev det ju ett digitalt Årsmöte, så vi visar det här istället.