Till Rövarkulan 16 maj

Hej på Er!
Landskapsgruppen ska ha en utflykt på söndag den 16 maj 2021 till Rövarkulan. Vi träffas där kl 10.00.

Från E22 kör man i Rolsberga mot Löberöd, och efter ca 2 km går en grusväg till vänster ner till Rövarekulans parkeringsplats, där det också finns en rastplats med bord.
Namnet Rövarekulan lär komma från att området förr var ett tillhåll för rövare som överföll dem som passerade på landsvägen. Från slutet av 1800-talet fram till i början av 1970-talet fanns här en festplats med dansbana och övertäckt servering.   Närliggande Ystad-Eslövs Järnväg hade en hållplats med namnet Rövarekulan.
Området är artrikt och på de upp till 20 meter höga och branta sluttningarna växer lövskog. 

Här finns också en gammal och välbevarad stenvalvsbro över Bråån. 

Rövarkulan är mycket artrik både vad gäller djur och växter. På sluttningarna växer främst bokskog. I de nedre delarna av Rövarkulan där det är fuktigt växer bland annat ramslök på våren. På våren kan det finnas stora mängder paddor som leker i ån.

Alla medlemmar är välkomna!
Med fotohälsningar
Wolfgang