Gatufotogruppen – Elsparkscyklar

Gatufotogrupen har sparkat igång efter knappt ett års uppehåll på grund av pandemin. 30:e september samlades vi, 7 personer nere i klubblokalen för att berätta och visa sina bilder på temat “elsparkscykel”.

Utöver de sju i lokalen hade ytterligare 3 personer skickat in sina bidrag via mejl. Merparten av bilderna härstammade från Malmö, Lund och Helsingborg samt någon enstaka från Tomelilla som undertecknad besökte några dagar efter att 25 elsparkar satts ut där av ett av uthyrningsbolagen. Jag såg 6 av dessa elsparkar, några på stationen och resten på stora torget.

I allmänhet hade vi plåtat elsparkar som framfördes på lagliga respektive olagliga sätt, parkerade i ordning och reda eller helt enkelt lämnade där de senast användes. Verkade som en viss förbättring av parkeringsmoralen kunde noteras, bl.a på iordningställda uppsamlingsplatser samt på vad tycktes vara spontana samlingsplatser där flera parkerat på samma ställe. Fast det senare kan ju lika gärna vara nyladdade elsparkar som bolagen just satt ut för uthyrning.

Anne-Gethe hade satsat på skönheten hos en elspark som befunnit sig på botten av Malmös kanaler under
några veckor, denna var dekorerad med diverse snäckor och musselskal och utgjorde ett helt annat utseende.

Efter genomgång av bilderna blev det fika i gammal god ordning och därefter kungjorde nästa månads tema, “Korvkiosken”. Tanken är att dokumentera en typisk korvkiosk med dess utbud och kunder. Modernare tolkningar såsom pastavagnar och Kebabkiosker är
också välkomna.

Vi tar med oss 5 bilder som vi berättar om, vad vi tänkte på och vad vi ville visa på temat och dess plats i dagens samhälle. Bilderna visar vi på nästa klubblokalsträff.
För tid och datum till nästa träff, se Program!

Tack för en trevlig kväll och hjärtligt välkomna på nästa träff.
//Ingemar

Ingmar hälsade alla välkomna efter den långa ofrivilliga Corona-pausen
foto: Tomas
foto: Tomas

Som vanligt – klicka på fotot för större bild och bildspel