Årsmöte 2022

Med myndig stämma “beordrade” Helga, att Uffe och Sven skulle flytta fram två rader. Med detta gjort, så hälsade hon de drygt tjugo som kommit på föreningens Årsmöte välkomna.

– Det är ju Årsmöte idag och jag är ännu ordförande, fortsatte Helga skämtsamt.

Därefter förklarade hon årsmötet öppnat.
Punkt 1 på dagordningen var val av mötesordförande. Med en röst kom det från den samlade delen av medlemmarna – SITTANDE!

Så Helga tog åter ordförande klubban och drog igenom valen av de andra årmötes funktionärerna. Tillsammans konstaterade vi att årsmötet var behörigt utlyst. Styrelsens verksamhetsberättelse godkändes också gemensamt.

Helga förklarade Årsmötet öppnat och blev direkt vald till årsmötesordförande.
Den NYA styrelsen!
Fr vänster Lena Boström,  Anne-Grethe Holt, Wolfgang Gerlach, Tomas Nilsson, Helga Kringleh, Jonas Björk, Line Ryan.
Infälld bild Ingemar Ljungdahl och Niklas Svensson
Wolfgang prickade av alla närvarande i röstlängden, innan de fick gå in och sätta sej.

Vid punkt 5 så tog vår eminente kassör Wolfgang Gerlach över och lotsade oss igenom räkenskaperna. Inkomster och kostnader och var pengarna till dessa poster kom från och vart de gått.
Han berättade om kostnaden för vårt 85års jubileum och att vi fått 20 000 från Riksförbundet samt ett sponsorbidrag av Scandinavian Photo.
– Kostnaden för förtroendevalda, är inte något arvode fortsatte han med att berätta. Det är bl.a “styrelse-resan” där styrelse, revisorer och valberedning, bjuds på en natt samt frukost på vandrarhem.
Lokalhyran är den största utgiftsposten för föreningen. Men lokalen har ju också varit en mycket stor del av att vi kunnat växa och fått igång många olika aktiviteter. Med egen lokal så kan vi ju vara stora grupper samlade, men också mindre “nischade” aktiviteter har vi plats för, med egen lokal.

Wolfgang hade också satt ihop en budget för kommande år. Han förklarade att det är lättast att budgetera kostnaderna, då de oftast inte rör sej så mycket. Men det är alltid är vanskligt att göra en budget för inkomster.
– Min mor sa alltid – man ska inte räkna in ovärpta ägg, berättade Wolfgang med ett smile.

Men det var inte bara vi medlemmar som var nöjda med Wolfgangs redovisning.
Även revisorerna, Kenneth Håkansson och Ingemar Granelli hade efter sedvanlig genomgång av räkenskaper och protokoll, varit nöjda.
Kenneth steg fram och berättade att de genomfört det hela enligt god revisionssed.
– Vi föreslår årsmötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet, sa Kenneth.
Hans förslag vann gehör bland de närvarande och klubbades.
Då det inte fanns några förslag från styrelsen eller inlämnade några motioner, gick mötet raskt vidare och klubbade även oförändrade medlemsavgifter.

Som gammal bankman och van vid siffror, lotsade Wolfgang oss säkert mellan de olika posterna.
Om detta var hur han själv eller revisorerna kände sej. framgick aldrig 🙂

När mötet nådde fram till punkt 11 så kunde Helga känna sej säker igen 🙂 Hon blev omvald som ordförande.
Nästan alla övriga delar av styrelsen blev också intakta. Men bara nästan, det blev två nya i styrelsen. Ingemar Ljungdahl och Line Ryan klev in som ledamot resp suppleant.
Vid övriga frågor så tog Uffe Svensson upp frågan om hur vi kan få in fler medlemmar till föreningen. Det kom fram flera bra idéer om hur vi ska kunna öka medlemsantalet och engagera fler. Särskilt att fånga upp den yngre generationen.

Det fotograferas ju mer och mer. Oftast idag är det mobiltelefonen som är huvudkameran. Så det gäller att inte “titta ner” och stöta bort denna grupp, utan visa att i Fotografiska Föreningen är det BILDEN som är det viktiga – inte verktyget!
Där är några projekt i gång för att nå ut publikt. Bland annat berättade Wolfgang om ett i september tillsammans med Malmö Stad.
HAR DU NÅGON IDÈ – hör av dej till styrelsen.

Sedan hördes ett riktigt PANG i bordet och Helga förklarade att Årsmötet var avslutat.

Men innan det blev dax för go-fika, så hade vi två avtackningar kvar.
Jens Svare-Olsen har varit med i styrelsen i närmare ett decennium och för sitt arbete i styrelsen, fick han en flaska “gott” och ett presentkort SAMT en stor kram av Helga.

Olga Närwall var tyvärr inte närvarande, så hennes avtackning får vi ta på ett kommande måndagsträff.

Text och Foto: Conny