Gatufoto utan människor

Den andre mars samlades Gatufotogruppen för att redovisa sina bilder på temat “Gatufoto utan människor”.

Efter diverse tekniska utmaningar var vi redo att titta på bidrag från 9 gatufotografer.

Många hade varit ute tidig morgon för att få så få människor som möjligt i sina bilder, andra hade genom val av plats och utsnitt löst uppgiften. Alla bilderna hade någon form av mänsklig närvaro utan att några människor var närvarande.

foto: Jan L
foto: Anne-Grethe

Efter sedvanlig fika diskuterades tema för nästa träff.
Vi skall ta bilder på “Stad i regn” med bred tolkning; före, under eller efter regnet.
Vad man väljer beror på hur våt man vill bli. Vi tar med oss 4-5 bilder i JPG-format, 2000 pixlar på långa sidan. GLÖM INTE att namngivna med “förnamn-efternamn-stadiregn-nr”.

/Ingemar

Vi träffas i klubblokalen
6 april kl 18:15
för bildvisning och diskussion.

foto: Claes
foto: Ingrid

Klicka på övre vänstra bilden och du får ett bildspel

Gatufoto utan människor 220303