Nystart i Bilddiskussionsgruppen!

Under pandemiåret försökte vi i Bilddiskussionsgruppen att hålla igång verksamheten med kommunikation via e-post. Vi hade olika aktiviteter, som att efterlikna kända fotografers bildstilar, analysera foton tagna av såväl kända fotografer som av oss själva och att göra val av våra favoriter till Månadens bild. Men det är svårt att diskutera via e-post och gruppen tappade drygt hälften av de medlemmar som var registrerade innan pandemin bröt ut. Det som återstod i höstas under pågående pandemi och restriktioner var en liten grupp entusiaster på 4-5 personer, vilket är i underkant för att bedriva guppens verksamhet.

Men nu börjar det ljusna! Sedan början av året har vi fått fyra nya medlemmar, Anneli Juhlin och Ingrid Nilsson, som redan är medlemmar i FFiM, och Christer Larsson och Jan Heyman, som har varit kurskamrater till Marie, Ulf och Sven på en kurs i bildkommunikation på Folkuniversitetet.

Vi hade ett första möte med den nya gruppen den 24 februari. Alla hade då bidragit med varsin bild och vi analyserade och diskuterade alla bilder i detalj.

Vårt arbetssätt går ut på att analysera innehållet i en bild och redogöra för hur vi uppfattar bildens budskap och stämning. Det handlar inte om att rangordna bilder i ”bra” eller ”dåliga” utan att bedöma vad en bild kommunicerar.

Vi använder ett liknande arbetssätt med Månadens bild, men här tillkommer uppgiften att välja och motivera en favoritbild.

Vi tycker att det här sättet att arbeta med bilder är fruktbart och vi kommer att försöka utveckla det under kommande möten. I bildspelet här under visar vi vilka bilder som vi diskuterade vid det senaste mötet.

Två helt nya medelmmar, Christer Larsson och Jan Heyman

Nästa möte blir den 31 mars.

//Sven