Bilddiskussionsgruppen blir Abstrakt

Vid sitt senaste möte den 28 april hade Bilddiskussionsgruppen till uppgift att fotografera samma motiv med tre olika grader av abstraktion.

Utgångsbilden skulle vara rent föreställande och deskriptiv så att man tydligt kan se vad den föreställer.
En bild skulle vara så abstrakt att man inte kan identifiera motivet utan att känna till det i förväg och den tredje bilden skulle uppvisa en abstraktionsgrad någonstans emellan de båda andra bilderna.

Uppgiften tolkades på litet olika sätt, men som vanligt blev alla bilder föremål för ingående och livliga analyser. Här under visar vi de abstrakta bidragen från varje deltagare.

Syftet med övningen var att visa att alla fotografiska bilder, även de deskriptiva, innehåller en viss grad av abstraktion, och att undersöka hur man kan använda detta för att skapa olika representationer av ett och samma motiv.

En abstrakt bild innehåller mindre information än en deskriptiv, vilket lämnar större utrymme för, och behov av, tolkning hos betraktaren. Att kunna uttrycka sig utmed en abstraktionsskala blir därför ett värdefullt verktyg för ett medvetet bildskapande.

Till nästa möte den (2 juni) FLYTTAT till den 25/8 skall Bilddiskussionsgruppen ägna sig åt kreativ fotografering av blommor på ett sätt som avviker från mainstreamidealet.

Sven Karlander

Klicka på övre vänstra bilden, så får du ett bildspel!

foto: Maria Barge