Gatufoto-gruppen – 220830

30 augusti samlades en liten skara, 6 st, för höstens första möte i Gatufotogruppen. Vi redovisade bilder på sommarens utställnings tema “Hela Malmö” med tillägget att vi kunde välja att ta bilder genom en annan fotografs ögon eller bilder från en favorit plats i Malmö.

Vi var två som valt att ta bilderna genom våra favoritfotografers ögon. Undertecknad hade valt Gerry Johansson som favoritfotograf , och Claes Jonsson hade valt att fotografera genom sina egna ögon.
Ulf Svensson och Sten Ivo hade valt Centralstationen respektive gågatan som sina favoritplatser mycket beroende på att det finns mycket personligheter i omlopp samt möjligheten att fånga udda händelser.

Till bildvisningen fördes en omfattande diskussion om bildval , bildvinklar och komposition. Diskussionen var uppskattad och gav oss nya infallsvinklar och uppslag för kommande fotografering.

Sedan följde välförtjänt fikapaus och stärkta av denna bokades resten av höstens träffar in. Följande datum gäller för hösten; 22 september, 20 oktober och 17 november, notera i kalendern och hjärtligt välkomna.
Ta gärna med dig någon ny som vill prova på gatufoto, vi har plats för fler.

Uppgiften till nästa möte i september är lite av en självstudie uppgift. Uppgiften är att utforska olika stilar inom gatufoto-genren genom att studera följande text https://expertphotography.com/types-of-street-photography/
Texten tar upp 10 olika stilar som är vanligt förekommande inom gatufoto, kort text som karaktäriserar stilen med referens till kända fotografer och deras verk. Läs och begrunda och välj ut en stil som du vill prova på till nästa möte. Ta med 3-5 bilder på din valda stil och berätta varför du valde den och hur du gått tillväga när du planerade och tog bilderna.

/Ingemar

foto: Ingemar
foto: stenivo

Klicka på övre vänstra bilden, så kan du starta bildspelet

Gatufoto-gruppen 220830