Naturfestival och Landskapsgruppen

Två dagar och två föredrag med efterföljande workshop. Det är Landskapsgruppens medverkan på Malmö Naturfestival.

Lördagen den 24 september så håller Eva Rosth och Sven Karlander var sitt föredrag. Eva börjar klockan 11.45 och Sven kl 15.15.
På söndagen är det Wolfgang som tar förmiddagspasset 11.45 och Helga håller sitt föredrag kl 15.15.

Föredragen tar ca 30 minuter och efteråt blir det en “workshop” där föredragshållaren guidar besökare till ett träd i parken som ska fotograferas och hjälper med bildkomposition.

Förutom föredragshållarna kommer Marie-Louise Hansson och Line Ryan hjälpa till.

Nu är det ju inte bara FFiM som medverkar utan det är full rulle bägge dagarna. Lär dej vilka svampar man kan äta, träffa Skogsmulle, lär dej mer om fågelsskådning och få reda på hur Öresund mår. Skulle du sedan bli hungrig när du vandrar runt så kommer scouterna att sälja grillad korv och dricka.

Vill du se hela programmet för Naturfestivalen, så gå in på www.malmo.se/naturfestival

eller skanna QR-coden nedan.

Alla hjärtligt välkomna!
// Wolfgang