Arkitekturgruppen 220928 – TORN

Gruppens uppgift till idag var att lyfta blicken och fotografera torn i vår omgivning.

Kvällen bjöd på en stor variation av byggnadsverk. Fantasibyggnader i Las Vegas, trafikledartorn, glimmande kupoler på posthuset i Malmö, torn med och utan tinnar och spiror såväl ute i Europas som på hemmaplan. 

En andra programpunkt för kvällen var att Lars Truedsson skulle visa bilder från Stettin. Men ansåg inte att han hade tillräckligt med bilder därifrån av intresse för gruppen, så han valde istället bilder från Litauen.

Bilderna var tagna under perioden 1995-2006 då Lars arbetade med internationella kontakter, för Lomma kommun, och i samarbete med Röda Korset. Fotona visade både landsbygden med dess enkla boningar t.ex timrade hus samt storstadens påkostade byggnadsverk, pre-, under och efter Sovjet. Då bilderna var tagna under en längre tidsperiod kunde man se den förändring som landet genomgick.

// Line

Nästa träff är
onsdagen den 2 november kl 19.oo
Temat till nästa träff är – Mönster i fasaden –
OBS! Ej fasadmålning eller graffiti –

Några av Lars bilder kan du se i detta lilla bildspel