Bilddiskusionsgruppen – 220929

Bild-disku ser oskarpt

Till det senaste mötet den 29 september hade medlemmarna i Bild-disku gett sig själva i uppdrag att fotografera ”stadsmiljö med oskärpa”.

Det är en uppgift som kan lösas på många olika sätt, vilket de inskickade bilderna gav uttryck för. Man kan till exempel låta hela bilden vara oskarp, man kan skapa panoreringsoskärpa genom att följa ett rörligt motiv med kameran, man kan växla mellan skärpa och oskärpa och man kan använda ljuseffekter av typ high key.

Hur de olika medlemmarna har löst uppgiften framgår av bifogade bilder. Avsikten med övningen är att hitta nya uttryckssätt och att vidga sitt seende.

Till nästa möte som infaller den 24 november (OBS! inget möte i oktober) fortsätter vi att utforska nya uttryckssätt genom att skapa en bild av valfritt motiv med rörelse av kameran i horisontal- eller vertikalledd.

Väl mött i november
//Sven

Som vanligt kan du klicka på bilderna och förstora, samt få ett bildspel.

foto: Christer Larsson