Gatufoto 230119 – “Kom ut ur skuggan”

Vårterminen har kommit igång och vi var 10 st gamla, nya och nygamla som kommit till dagens träff plus att vi fått bildbidrag till månadens uppgift från 3 st som ej kunde närvara.

Uppgiften som avhandlades var “kom ut ur skuggan” och vi fick se drygt 30 bilder under mötets första del. Kvällens uppgift var utmanande då det varit brist på solljus sedan föregående möte då uppgiften delades ut.  Mer hänsyn till allmänna väderförhållande utlovades till kommande uppgifter.

En del hade kämpat in i det sista för att ta vara på lite solljus och tillhörande skuggor, andra hade letat och funnit lämpliga bilder i sitt arkiv. Hursomhelst bjöds på många bra tolkningar av uppgiften.

Efter genomgång av bilder med tillhörande diskussion blev det dags för den obligatoriska fikan.

Tiden efter fikat var vikt för diskussion om årets program och vi hade ett gott utbyte av idéer.

Vi kom fram till att ett möte i månaden (som tidigare) blir bra för årets verksamhet. På frågan om när vi startar mötena hade det kommit in förslag på 18:00, men de närvarande tyckte att 18:30 skulle vara bättre. Vilket slutade med att vi valde en medelväg och behåller 18:15 som starttid.

Vi enades om att dela ut uppgifter i förväg så att man kan ha lite mer tid på sig att hitta lämpliga bilder. En kort beskrivning av uppgiften tillsammans med inspirationsbilder, kommer att ligga på gatufotogruppens sida på FFIMs hemsida. Vissa uppgifter kommer att löpa över flera möten.

Uppgift för mars kommer att samordnas med Tomas om har flaggat för en gemensam fotopromenad i Köpenhamn i samband med “S:t Patricks day“ 17 mars.

Extern lokal & PLANKET

För att göra vissa träffar lättare att delta i försöker vi att hitta en extern möteslokal med bra tllgänglighet. Line föreslog stadsbiblioteket i Malmö. De har lokaler för tre timmars utlåning med öppet fram till 20:00. Kraven är att deltagarna skall vara minst 18 år (vilket vi alla uppfyller med råge) samt ha ett bibliotekskort. Undertecknad tar direktkontakt med biblioteket för att titta närmre på lokal och tillgänglighet och boka lokal.

Slutligen bildade vi en grupp (undertecknad Sten och Robert) som skall titta på möjligheterna att ordna en “Planketutställning” i Malmö. Mer om detta följer under året.

Vi kommer att finslipa progammet för 2023 på kommande träffar.

Uppgift till mötet 2023-02-16

Som input till nästa uppgift  “Människa i geometrisk form”. är här en länk till Mark Fearnly, https://www.instagram.com/mark.fearnley/

För dig som vill jobba med geometriska former som inte är “ljus och skugga” finns här ett antal bilder med andra förslag:

3 bilder skickas in dagen före mötet den 16 februari. Bilderna skall vara 2000 pixlar på långa sidan och namnges enligt “förnamn-efternamn-geometri-1..3.jpg” Bilderna kan skickas med Wetransfer.com eller direkt till gatufoto@ffim.se.

Lycka till med bildskapandet.
Vi ses 16/2 kl 18:15 i klubblokalen.
Ingemar