Bild-disku multiexponerar – 230126

Mötet den 26 januari inleddes med att Sven presenterade boken Bildens retorik av Roland Barthes. I denna tunna skrift (40 sidor) med hög filosofisk specifik vikt diskuterar Barthes hur vi kan finna mening i en bild. Han vill också betrakta bild som ett språk enligt principerna för semiotik (teckenlära).

Vi diskuterade sedan våra inlämnade bilder som var tagna med dubbel- eller multipelexponering. De flesta hade dubbelexponerat i kameran men Sven hade tagit ett drygt dussin bilder som adderats i Photoshop. Det blev många intressanta och vackra bilder att diskutera. Vi var överens om att detta är en teknik som är intressant när man vill skapa bilder som avviker från de rent dokumentära.

Mötets sista punkt var som vanligt en analys av Månadens bild, denna gång för januari med temat Kryddstark.

Nästa möte blir den 23 februari kl. 18.oo Uppgiften är då att skapa en triptyk med tre bilder tagna av samma motiv vid olika tider på dygnet för att belysa hur ljuset ändras över dagen.

/Sven