Människa i geometriska former – Gatufotogruppen

Så var det premiär för Zoom-möte i gatufotogruppen när vi redovisade mötets uppgift “Människa i geometriska former”. Zoom-mötet gjorde det möjligt för Claes att hemma i Lund följa bildvisning och diskussion med oss nio i klubblokalen. Några områden att förbättra till nästa möte identifierades och lösning till dessa fixas till nästa möte.

Under bildvisningen fick vi se många finurliga bilder på människa i geometriska former. Det fanns några bilder från samma ställe i Malmö men med olika infallsvinklar.

Efter bildvisningen följde sedvanlig fika och sedan startade vi ett nytt zoom-möte och gick igenom de resterande bilderna samt diskuterade nästa uppgift som är “fritt val” där var och en tar de gatufotobilder i den stil de själv gillar bäst.

Som hjälp till uppgiften för nästa träff, finns ett antal frågor till hjälp

  • Vad vill jag att bilden skall berätta?
  • Varför väljer jag det här motivet?
  • Har jag bearbetat bilden på något sätt?
  • Har det blivit som jag tänkte och finns det saker i bilden jag inte tänkte på när jag tog bilden?

Max 5 bilder skickas till gatufoto@ffim.se eller via wetransfer. Som vanligt är det jpg-bilder med 2000 pixlar längs längsta sidan, och de namngives “förnamn-efternamn-frittval-1-5”.

Som vanligt önskas gott ljus och så ses vi på klubblokalen 16 mars kl 18:15

//Ingemar

Att få med medlemmar som av olika anledningar inte kan medverka i vår lokal, så är ZOOM-möte ett alternativ.
.Bilden är från när Ingemar testar här ZOOM-möte några veckor innan.

Du vet väl att kommande UPPGIFTER
finns på “vår-sida”
under fliken Gatufoto >>
Nästa uppgift

Klicka på övre vänstra bilden, så får du ett större BLDSPEL