Gatufototräff med fritt tema

Gatufotomöte nr 2 på Zoom med deltagande i klubblokalen i Malmö och hemma hos Claes i Lund avlöpte smidigare än första gången, övning ger färdighet.

Vi var tillsammans ett dussin fotografer som visade och pratade om bilder på “fritt tema” inom gatufoto. Det blev ett femtiotal bilder som visades, både av välbekanta ansikten såväl som en ny medlem, välkommen Mario!

På grund av något tekniskt fel hade Ingrids bilder ej kommit in till mötet, men har i efterhand inkluderats i bildspelet från mötet.

När alla bilder visats och sedvanligt fika förtärts blev det dags att gå igenom nästa uppgift som handlar on St Patrick’s day i Köpenhamn.

Vi hade bestämt att vi som grupp skall haka på Tomas resa dagen därpå. Vi spikade tid och plats att samlas för gemensam avresa. Och vid lunchtid på fredagen var ett dussin fotografer samlade på Centralen för avfärd till Köpenhamn, varav merparten var från Gatufotogruppen.

En full dags fotograferande gav förhoppningsvis bilder till kommande möte 20:e april. Som tidigare meddelats kan man även lösa uppgiften i Malmö om man inte hade möjlighet att följa med till Köpenhamn. Några riktlinjer för uppgiften är:

  • Något grönt
  • Något skummande
  • Något Shamrock-likt

Detaljer om antal bilder och tekniska detaljer finns på hemsidan om kommande uppgifter.
Goda fotoveckor tillönskas och
så ses vi på klubblokalen 20:e april kl. 18:00.

/Ingemar

En av kvällens bilder på det fria temat, med Gatufotoinspiration
foto: Line

Klicka på dej fram på nedanstående bildspel