Bild-disku arbetar med triptyker

Till sitt senaste möte den 23 februari hade Bild-disku i uppgift att skapa triptyker. De tre bilderna som utgör triptyken skulle vara tagna av samma motiv vid olika tidpunkter för att visa hur ljuset förändras och därmed också motivet.

En triptyk (av grek. triptychos “trefaldig”) är ett konstverk indelat i tre delar. Numera används ordet för tredelade bildkonstverk i allmänhet.

Vi var sex medlemmar som hade löst uppgiften på litet olika sätt, några ganska strikt efter hur uppgiften var formulerad och några med friare lösningar. Resultaten framgår av bifogade bilder, som du hittar här under.

Under mötet visade Christer Larsson upp fotoböcker ur sin samling och presenterade samtidigt ett antal fotografer. Några av dessa var välbekanta medan andra blev nya och spännande bekantskaper.

Vi avslutade som vanligt med att diskutera Månadens bild, nu med temat ”Järnväg”, och motiverade våra val av vinnare.

Nästa möte blir den 30 mars och vi skall då öva att bildbehandla varandras bilder. Tanken är att vi skall jämföra en ”extern” bildbehandlares resultat med fotografens för att kunna diskutera skillnader och likheter i vad vi vill uttrycka med bilderna.

/Sven

Som vanligt diskuterades bilderna i Månadens Bild temat – denna gång JÄRNVÄG