Bilddiskusionsgruppen – Vi bildbehandlar varandras bilder

Bild-diskus senaste möte den 30 mars inleddes med att Marie Barge reflekterade över bilder som ger henne en obehagskänsla.

En sådan bild var Diane Arbus Identical Twins, Roselle, New Jersey, 1967 (https://en.wikipedia.org/wiki/Identical_Twins,_Roselle,_New_Jersey,_1967).

En annan Sune Jonssons Märta Olofsson, 8 år, leker brud  (https://www.artnet.com/artists/sune-jonsson/m%C3%A4rta-olofsson-8-%C3%A5r-leker-brud-aronsj%C3%B6-vilhelmina-Hry6JeDTYBwVtUVnmHH_ng2) ,
och en tredje Miyako Ishiuchis fotografi av ett par strumpor från ett av dödsoffren från Hiroshima.

Vi diskuterade Maries bildexempel för att förstå vad det är i bilderna som gör att de väcker känslor av obehag.

Marie Barge reflekterade över bilder som ger obehagskänsla

Hur ser andra på min bild

Vårt uppdrag var denna gång att bildbehandla varandras bilder.

Det gick till så att varje fotograf skickade en obehandlad bild i raw-format till nästa i turordning.
Båda bildbehandlar bilden efter egen bedömning och vid träffen jämförde vi den obehandlade originalbilden med de båda bildbehandlade versionerna.

Övningen går ut på att undersöka vad vi ser i en bild och vad vi vill lyfta fram. I något fall blev uttrycken tydligt olika, som mellan Christers egen och Svens versioner av Glasvasen vid Malmö C.

Som vanligt så kan du förstora bilderna genom att klicka på dem!

Maries version av Svens bild från Skogskyrkogården fick ett subtilt men tydligt annorlunda uttryck än Svens egen, likaså Ulfs version av Maries bild.

Vi var överens om att det var en spännande övning som gav inspiration till ett bredare tänkande kring bildbehandling.

Det tredje och stående inslaget för våra möten var att rösta fram vinnare i Månadens bild. Det gick inte att genomföra eftersom tävlingsbidragen inte var tillgängliga på FFiM:s webbplats. (detta pga av uppdatering inför månadstema – web-reds anm)

Nästa möte skulle enligt schemat äga rum den 27 april, men då fem medlemmar i gruppen har vernissage på sin utställning den 29 april, beslutade vi att avvakta med
nästa möte till den 25 maj.
Uppgiften till det mötet blir att gestalta Tid i en bild.

/Sven