Så här kan man starta och slutföra ett projekt

Det var till ett lite rumphugget program som Helga hälsade oss välkomna denna sommarvarma måndagskväll, detta på grund av ett sent sjukdomsavhopp. Vi hoppas förstås på att kunna se Michael Borrings bilder och presentation vid ett senare tillfälle!

Vi var dock spända på att se vad Jonas Björk ville visa oss. Dessutom skulle sommarens och höstens teman i Månadens Bild-tävlingen avslöjas och öppnas upp för att användas i vårt fotograferande.

Jonas Björk hade valt att presentera bilder från och berätta om ”Trons glädje”, det projekt som var slutprodukten av en ettårig distansutbildning på Sörängens folkhögskola i Nässjö.

Innan vi fick se bilderna (varav flera ingår i den fysiska utställning som finns uppställd i lokalen just nu) pratade han om hur denna utställning kom till.

Hur kom idén till?

Att komma på en bra idé för sitt projekt är ibland något av det svåraste med foto, och det tog ett tag att hitta ett som passade, inte minst eftersom det skulle vara praktiskt genomförbart – hyfsat nära geografiskt (inga skånska fotografer som dokumenterar Norrland till exempel) och även genomförbart med den utrustning som finns till handa.

Idén blev till slut att fotografera de goda sidorna med religion, och inte minst dokumentera hur folk lever med sin religion till vardags. Det talas en hel del om religionens påverkan i Sverige, men enligt Jonas är det ofta med en negativ klang.

Efter en konversation med och beskrivning av projektet till kyrkoherden i Bunkeflo Strandkyrka fick han grönt ljus att starta projektet att dokumentera kyrkan och dess medlemmar. Enligt Jonas fanns det bara ett krav, att bilderna inte skulle hamna på sociala medier.

Under några veckor har vi kunnat se Jonas utställning i vår lokal

Genomförandet
När tillstånd för projektet var ordnat började han sitta med på allsköns aktiviteter i kyrkan för att hitta olika bildvinklar för att dokumentera många olika aspekter, och han poängterade att han avsiktligt valde att fotografera församlingsmedlemmar mer än kyrkoherden, just för att visa på ”vanliga” människors glädje i tron.

Det var många aktiviteter som i slutänden dock inte kom med i utställningen av olka skäl. Bibelstudier och meditation är delar av verksamheten, men som Jonas sa såg dessa mer ut som studiecirklar och visade inte i hans tycke på glädjen som han ville dokumentera. Barn i kyrkan var också något han avstod från att inkludera i utställningen, då det innebär extra arbete att få tillstånd och ett större ifrågasättande överhuvudtaget. Diakoni var ett annat verksamhetsområde som inte heller kom med i hans slutprodukt, själva utställningen, även om detta förstås är ett behjärtansvärt initiativ för att hjälpa de som har det svårast i samhället. Återigen var det utställningens tema, fokuset på trons glädje, som gjorde att dessa bilder föll bort i processen.

Jonas tog ett planeringsprogram till sin hjälp, där han listade vad som skulle göras, vem han skulle träffa och när.

Urvalsprocessen
När bilderna tagits och urvalet skulle göras berättade Jonas att han skrev ut många av kandidatbilderna i småformat och hade dem framme i olika konstellationer för att kunna välja ut sina slutliga kandidater. Då föll också en hel del bilder bort (”Kill your darlings” som utrycket är). Detta var ännu mer en del av processen då han fick reda på att utställningens förmodade 20 – 25 bilder inte skulle bli så många utan max 14. Då fick urvalsprocessen ta ett varv till, men han tyckte själv att det hela blev bättre och mer renodlat när ytterligare några bilder föll bort.

Utställningens format
Även om vi i lokalen har våra bilder uppställda på en lång rad var utställningen ursprungligen inte utformad på det sättet, utan Jonas hade valt tre ”grupper” av bilder: Första gruppen var en 3 x 3 uppsättning av kvadratiska bilder på aktiviteter i kyrkan där bland annat bilder på dop, på korsprocession, på bön och på körsång visades upp. Sedan hade han en 2 x 2 grupp med bilder på människor som känner trons glädje, inklusive en ung konstnär som målade tavlor med bibliska motiv, en äldre man som fått hembesök av prästen och en annan medlem som fick en 80 års uppvaktning.

Så här var en av utställningens grupper tänkt att hänga. Dock gick det ej att ordna när Jonas nu visade utställningen i vår lokal.

Den sista bild som visades upp (och som var en större enskild utskrift på hans utställning) var på en ung kvinna på knä, djupt försjunken i bön, i direkt kommunikation (får man hoppas) med högre makter. Jonas tyckte att den bilden visade det som var huvudsyftet med projektet; att visa den vanliga människans kristna upplevelse.

Därefter följde en frågestund med våra medlemmar där vi fick reda på att även om slutprodukten var 14 fysiska bilder hade han under projektets halvår tagit tusentals bilder, så urvalsprocessen hade varit väldigt viktig och en bra träning i samband med att han gick kursen. En annan synpunkt som kom upp bland våra medlemmar var att det verkade som om den här specifika kyrkans ritualer skilde sig en del från andra kyrkor, och Jonas tog upp att de har inspirerats en hel del av katolska kyrkans liturgi. Det finns vissa fasta punkter som ”ska” vara med, men det står varje församling fritt att utforma ritualer och riter utöver detta.

foto: Jonas Björk
foto: Jonas Björk
foto: Jonas Björk

Ödehus och annat
Efter denna djupdykning i trons värld var det dags för en fikapaus och alla lät sig väl smakas av kaffe och gifflar innan det var dags för andra halvan av kvällen.

I Michaels frånvaro hade Niklas på stört tagit fram ett av sina bildspel, från början gjort 2018 till vår nu vilande bildspelsgrupp, med titeln ”Öde platser och lite annat”. Titeln beskrev definitivt de suggestiva bilder som vi bjöds på med Pink Floyds ”Time” och ”Hey You” spelande i bakgrunden. Vi såg många tunnlar, bergrum och övergivna industrilandskap, fotograferade på ett spännande sätt med ljusmålning och lång exponering.

Ödehus, under jorden och ruiner av fabriker, visade Niklas i ett musiksatt bildspel

Månadens bild resten av året
Efter denna snabbt påkomna programpunkt var det dags för våra Månadens Bild-chefer att presentera de 5 teman som gäller för resten av året, fram till november (som är sista månaden). Som vanligt gäller att man skickar in till nästa månads tävling på sista dagen i månaden (30 juni är deadline för juli månads tävling etc). I och med att temana avslöjats är det fritt fram att fotografera alla de 5 månadernas teman, man behöver till exempel inte vänta till oktober för att fotografera november månads bidrag. Läs mer om Månadens bild och hur det går till här >> https://ffim.se/manadens-bild-2023/

Nästa gång
När denna sista programpunkt var klar tackade Helga närvarande medlemmar för visat intresse och hoppades att så många som möjligt kunde ta sig till Sibbarps camping intill Sibbarps badplats (”Barnviken”) den 5 juni 19.00. för vår traditionella avslutning där föreningen bjuder på grillad korv och öl (det kommer att finnas alkoholfri öl eller annan dryck också för de som vill ha det).

Glöm inte att ta med kameran för vi ska som vanligt få en liten uppgift/utmaning under kvällens gång också!
Vi ses den 5:e – Välkomna

Våravslutning i Sibbarp, vid Barnviken eller som malmöborna säger “Pisseviken”
Måndag 5 juni kl 19.oo

Text: Tomas
Foto:(där annat EJ anges) Conny