Gatufoto-gruppen – Semester

Säsongsuppstart 2023-08-17

Gatufotogruppen startade höstsäsongen med 3 nya medlemmar, vi hälsar Lotta, Camilla och Marwin välkomna till gruppen.
… och med bidrag från 7 olika medlemmar drog vi igång bildvisninen.

Temat för kvällen var “Semester” med underrubrikerna “Turist”, ”Camping” och “Äta ute”. Motiven var hämtade från Grekland i söder till orter i Sverige, med tyngdpunkt på Malmö och Lund.

Alla bilder höll sig väll till temat och var ett gott smakprov på den gångna semesterperioden.
Du kan se ett smakprov a bilderna i bildspelet här under.

Efter bildvisningen blev det sedvanlig fika med “go-bullar” från Ystad.

Mätta efter fikat satte vi tänderna i ett aktuellt ämne!

foto: Camilla Karlsson

“Vad betyder GDPR för mig som gatufotograf”.

Presentationen utgjordes av artiklar från tidningen “Kamera och bild”.

Kontentan är att så länge man följer reglerna för vad och vem man får fotografera är allt OK.
Dock med nedanstående fyra undantag där man inte skall och inte får fotografera:

 1. Inte fotografera i domstolar
 2. Inte fotografera skyddsobjekt där det är fotoförbud
 3. Inte ta “kränkande bilder”
 4. Inte fotografera på privata platser där det finns fotoförbud

Följ detta och då det är det fritt fram att ta bilder.

Eftersom igenkänningsbara personer på bilden är att betrakta som personuppgifter skall dessa hanteras enligt reglerna i GDPR, General Data Protection Regulation. I Sverige är tryckfrihetsförordningen  och yttrandefrihetsgrundlagen överordnade GDPR vilket gör att det finns undantag för

 1. Journalistiskt arbete
 2. Konstnärligt arbete
 3. Litterärt eller akademiskt arbete

Därför är tolkningen att det är OK att publicera bilder med igenkänningsbara personer på sociala medier under undantaget “konstnärligt arbete”.
Denna tolkning är dock ej prövad i domstolsmål och kan komma att justeras, om så sker kommer vi att justera våra rekommendationer.


Uppgiften inför nästa möte är att använda olika strategier och tekniker för att minimera igenkänningsbarheten av personer i bilden. Sten hade tagit fram 8 olika strategier/tekniker som vi skall användas oss av när vi tar bilder. Du kan läsa om den här intill.

Grundtanken är att vi för övnings skull tar en bild inom respektive strategi. Max 8 bilder alltså.
Man kan också ta flera bilder inom en strategi/teknik som man väljer men totalt är det 8 bilder som gäller.

Och som vanligt skall de vara i JPG-format med 2000 pixlar på längsta sidan och vara namngivna enligt “förnamn-efternamn-gdpr-1-8”. Inga överraskningar här 😉

Bilderna skickas till gatufoto@ffim.se med wetransfer.com och skall vara mig tillhanda senast 19 september.


Ut och utmana dig själv med uppgiften så ses vi i september.
/Ingemar


Nästa uppgift

“Gatuskisser:
Fånga stadsmiljö och karaktärer utan identifiering”


Hur kan man då fotografera människor på allmän plats utan att de kan identifieras?

Strategi och teknik

 • Använd ett vidvinkelobjektiv: Ett vidvinkelobjektiv ger en bredare synvinkel och gör det svårare att identifiera enskilda personer i bilden. Genom att fotografera från lite längre avstånd kan du inkludera människor i bilden utan att deras ansikten blir tydliga. Undvik att blända ner
 • Undvik fokus på ansikten: Genom att medvetet undvika att fokusera på ansikten kan du minska möjligheten
  att identifiera personerna i dina bilder. Istället kan du fokusera på andra detaljer såsom gatumiljö, kläder eller föremål.
 • Fotografera bakifrån: Genom att ta bilder av människor från baksidan minskar du chansen att de kan identifieras. Se till att du respekterar deras integritet och inte tar bilder som kan vara kränkande eller olämpliga.
 • Använd suddiga eller otydliga bilder: Genom att medvetet skapa suddiga eller otydliga bilder kan du minska
  risken för igenkänning. Detta kan uppnås genom att använda en bred bländare eller lång exponeringstid, eller
  genom att experimentera med rörelseoskärpa.