Bilddiskusionsgruppen – 26 oktober

Efter att flera möten behövt inställas på grund av medlemmars resor över världen kunde Bild-disku träffas igen den 26 oktober. En stor del av mötet ägnades åt att diskutera gruppens framtida verksamhet. Det fanns flera förslag, som att byta till ett enklare namn på gruppen, mer flexibla mötesdagar och möjligheten att öka gruppens medlemsantal. Marie Barge åtog sig att sammanfatta och konkretisera dessa tankar.

Vi hann också med en bilddiskussion av medlemmarnas bilder. Uppgiften var att skicka in sommarens ”bästa” bild, och det var fyra medlemmar som hade bidragit med var sin spännande bild.

Nästa möte blir den 30 november och uppgiften är då att ta en bild i Georg Oddners anda.

/Sven

foto: Christer
foto: Ulf
foto: Marie
foto: Sven