I Borg-Mesh fotspår – Måndagsträff med Wolfgang

Helga hälsade alla välkomna och berättade att vi har en svensk mästare i Landskapsfotografi, i föreningen, dvs Peter Kåveland.

Temat för nästa måndagsträff 23/10, är skapande processen med fotografen Lina Karna Kippel.

I november startar Anders Svensson upp igen, en bildspelsgrupp. Under 5 tillfällen får du hjälp med att komma igång. Du kan läsa mer om hur Anders gjort i föregående år på >> Bildspelsgruppen

Anmälan till Bildspels-gruppen
sker via formuläret på
DENNA SIDA

Läs mer om Bildspelsgruppen på
https://ffim.se/fotogrupper/#bildspels-gruppen


Kvällens tema – stod Wolfgang för
Borg ”Fjällvråken” Mesch var temat för kvällens föredragshållare Wolfgang Gerlach. Wolfgang hade läst hans biografi, sett hans originalbilder på den permanenta utställningen i Kiruna samt rest i Meschs fotspår till Kiruna och fjällvärlden däromkring.  

Mesch levde under perioden 1869-1956 och startade som fotolärling i Sundsvall, Örebro och Gävle. Under sin karriär hann han med att arbeta i större delen av Sverige, från Landskrona i söder till Kiruna i norr. Mesch får ses som en globetrotter med dåtidens mått. Han hann med två resor till USA innan 1900-talets början samt Hawaii. Var med om en räddningsexpedition på Svalbard, gjorde flera svåra toppbestigningar i fjällen och var fjällguide för kändisar. Han hade många strängar på sin lyra som att spela fiol i orkestern “På Begäran”. Han blev hedersmedlem i både Fjällklubben och Svenska Fotografer.

Mesch var mest känd för sina fotografier av nybyggarsamhället Kiruna, rallarna och byggandet av malmbanan till Narvik, Kebnekaises fjällvärld och samernas liv och leverne. Det som gjorde det möjligt för honom att leva en äventyrares liv var porträttfotograferandet. Porträtt i grupp eller enskilt, gav klirr i kassan.

Lasse Sarri (1923-2023) fjällförare och son till Nils Sarri som transporterade Meschs utrustning.
Lasse Sarri besteg Kebnekaise 111 gånger, sista gången som 77-åring.

Lasse Sarri
foto: Wolfgang Gerlach
Nils Sarri ror båten med Borg Meschs utrustning och en student på sjön i Ladjodalen den 13 juli 1914. foto: Borg-Mesh

Kvällen avslutas med att Conny redovisar månadens bild och avslöjar att vinnaren i September månads omgång är Anders Bergquist.
Du kan läsa mer på >> Månadens Bild – September

Text: Line & foto: (där ej annat anges) Lena