Illusion — Oktober temat

Illusion

Att bli en illusion fattigare, är ett gammalt ordspråk, som kanske inte är så positivt. Men förhoppningsvis har inte de medlemmar som deltar i månadens bild blivit fattigare. Utan istället blivit ännu vassare och kreativa, på att tolka ett givet tema, som under Oktober månad var just Illusion.

Hur tolkar man då Illusion. JA, det har vi fått inskickat 24 olika varianter på. Vilket som är “rätt” och “bäst” tolkning, bestämmer juryn.
Kortfattat så skriver man i Wikipedia så här:
En illusion är en falsk uppfattning av verkligheten, ofta orsakad av flertydiga sinnesintryck.

När man tittar på alla de inlämnade bidragen, så är det många både intressanta och välgenomförda foto. Så både den kreativa och tekniska kunskapen är hög i föreningen.

Nu skall månadens jury titta på dessa bidrag , analysera och bedöma. I slutet av månaden så skickar juryn sitt resultat och i november kommer vi presentera resultatet på Måndagsträffen och här på hemsidan.

Titta och njut och välj ut din favorit!
// Conny & Niklas

Du hittar alla månadens bidrag under fliken >> Denna Månadens Bilder.

// Conny & Niklas


PS.
Vi har nu oxå öppnat upp för inlämning till
November -temat
Höststämning